Остава съвсем малко до настъпването на астрономическото лято. Честно да си призная, вече нямам търпение. В края на месеца предвиждам едно пътешествие разделено на две части – планина/море. Надявам се само, че времето няма да се развали…