19 септември, учебната година започна, емоциите поотминаха и пак започнахме да си живеем по старо му. Есента София става шумна, препълнена с хора, които пъплят навсякъде като мравчици. Сутрин градският транспорт се пръска по шевовете, всички отиват…