Афиши в огледалото е книга, която подхванах с огромна доза съмнение, тъй като не се доверявам лесно на съвременните ни български писатели. Започнах я по препоръка на моя позната, която работи в сферата на книгоиздаването и със…