Пътуването е едно от нещата, които смятам, че обогатява човек във всеки един аспект. Затова винаги намирам време и отделям средства, за да мога да обикалям из близки и далечни места по света. Днес ще разкажа малко…