Попитах ви в Instagram дали ще ви бъде интересно да споделя малко ресторантьорско мнение относно популярни ресторанти в София и България като цяло. 95% от вас ми отговориха с „ДА“, за което ви благодаря и започвам с…