Това е едина много лична история, която споделям с всички прекрасни момичета и жени, които не се чувстват достатъчно красиви!